Lịch nghỉ Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến hết thứ 6 ngày 08 tháng 02 năm 2019.