Tiền thưởng tết tính thuế như thế nào?

Vào dịp cuối năm, các công ty thường thưởng Tết nhân viên dựa vào đóng góp của họ. Vậy tiền thưởng Tết được tính thuế như thế nào?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, thì tiền thưởng Tết hay tiền thưởng nói chung đều phải chịu Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên cùng số tiền thưởng, có người phải chịu thuế, có người thì không.

Bảng tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 50 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 đến 10 10 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 đến 18 15 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 đến 32 20 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 đến 52 25 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 đến 80 30 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30% TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 35 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ 1: Anh Nguyễn Văn A (ký hợp đồng 3 tháng trở lên) có tổng thu nhập là 5 triệu, thưởng Tết là 10 triệu. Anh A có 2 con nhỏ. Vậy, anh A phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế: 5.000.000 + 10.000.000 = 15.000.000 (đ)
Các khoản giảm trừ: Bản thân là 9.000.000đ, 2 con nhỏ là 3.600.000đ mỗi con. Tổng khoản giảm trừ là: 9.000.000 + 3.600.000×2 = 16.200.000
=> Thu nhập tính thuế của anh A = 15.000.000 – 16.200.000 < 0, vậy anh A không phải nộp Thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ 2: Anh Nguyễn Văn B (ký hợp đồng 3 tháng trở lên) có tổng thu nhập là 5 triệu, thưởng Tết là 10 triệu. Anh A có 1 con nhỏ. Anh B phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Thu nhập chịu thuế: 5.000.000+ 10.000.00 = 15.000.000 (đ)
Các khoản giảm trừ: Bản thân là 9.000.000đ, 1 con nhỏ là 3.600.000đ. Tổng khoản giảm trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 = 12.600.000(đ)
=> Thu nhập tính thuế của anh A = 15.000.000 – 12.600.000 = 2.400.000đ.
Theo bảng thuế lũy tiến (ký hợp đồng 3 tháng trở lên), thu nhập của anh B thuộc bậc 1, chịu thuế là: 5% x 2.400.000 = 120.000(đ)

Các bạn theo dõi bài viết Cách tính thuế thu nhập cá nhân để có cái nhìn chính xác và tổng quan nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: