Mức lương thấp nhất đối với vùng I là 4.180.000 đồng/tháng

Bắt đầu từ 01/01/2019, Nghị định số: 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

Vùng

Mức lương

I

4.180.000 đồng/tháng

II

3.710.000 đồng/tháng

III

3.250.000 đồng/tháng

IV

2.920.000 đồng/tháng

Cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề đào tạo nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: