Tag: maokai dtcl

Tộc Thần Rừng Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

Tướng lol-chess-thanrung

Maokai

Maokai

Hecarim

Hecarim

Lulu

Lulu

Nunu&Willump

Nunu&Willump

Veigar

Veigar

Ashe

Ashe

Ezreal

Ezreal

 

Mỗi 2 giây, các Thần Rừng sẽ nhận thêm chỉ số. Cộng dồn tối đa 5 lần.

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

Lên đồ Maokai – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Lên đồ cho Maokai dtcl mùa 2 thường là trang bị chống chịu giúp hắn là tấm bia hút sát thương cho đồng đội, thường là Vuốt Rồng, Tim Băng, Giáp máu.

Mua: 1

Bán: 1 / 3 /5

Tộc:

Hệ:

55 / 99 / 178

35

0.5

25%

0/0

100%

20

180

25%

650 / 1170 / 2106

Ma pháp nhựa cây

Nội tại: Sau khi bị sát thương bởi một kỹ năng của kẻ địch, đòn đánh kế tiếp hồi cho Maokai máu.

Hồi máu: 100 / 150 / 200

Trang bị phù hợp

Vuốt rồng

Vuốt rồng

Tim băng

Tim băng

Giáp máu Warmog

Giáp máu Warmog

Tướng cùng loại