Build Lulu ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Lulu

Lên đồ Build Lulu ĐTCL mùa 4 phù hợp với những trang bị giúp hồi phục năng lượng nhanh như Ngọn Giáo Shojin, Bùa Xanh, Cốc Sức Mạnh…

Mua: 2

Bán: 2/5/11

Tộc: lol-chess-thanrung

Hệ: lol-chess-phapsu

50 / 90 / 162

20

0.6

25%

75/140

100%

20

660

150%

500 / 900 / 1620

Khổng Lồ Hóa

Lulu biến khổng lồ một tướng đồng minh thấp máu, cho họ máu cộng thêm và hất tung kẻ địch xung quanh trong 1 giây

Máu cộng thêm: 400 / 600 / 950

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Bùa Xanh

Bùa Xanh

Cốc Sức Mạnh

Cốc Sức Mạnh

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-thanrung

Hệ: lol-chess-phapsu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: