Tag: lulu dtcl

Build Lulu ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Lulu

Lên đồ Build Lulu ĐTCL mùa 5 phù hợp với trang bị tăng hồi mana, Lulu có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Ác Quỷ, Bí Ẩn…

Mua: 3

Bán: 3/8/17

Tộc: Ác quỷ

Hệ: Bí ẩn

40 / 72 / 130

25

0,7

25%

50/100

100%

25

3

130%

650 / 1170 / 2106

Biến Hóa

Lulu biến hóa 3 đơn vị xung quanh cô, đồng minh được biến hóa nhận Tốc độ đánh cộng thêm trong 5 giây. Kẻ địch bị biến hóa bị choáng và biến thành một thú vô hại trong vài giây, nhận thêm % sát thương. Nếu có ít hơn số mục tiêu xung quanh, Lulu có thể biến hóa bản thân mình.

Số mục tiêu: 3 / 4 / 6

% Tốc độ đánh: 70% / 80% / 120%

Thời gian choáng: 1.5 / 2 / 2.5

Trang bị phù hợp

Quyền Trượng Thiên Thần

Quyền Trượng Thiên Thần

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Tướng cùng loại

Tộc: Ác quỷ

Hệ: Bí ẩn

Lulu

Lulu

Lux

Lux

Fiddlesticks

Fiddlesticks

Gwen

Gwen

Tất cả đồng minh nhận Kháng phép

(2) 40 kháng phép

(3) 80 kháng phép

(4) 150 kháng phép

(5) 250 kháng phép

Tộc Thần Rừng Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

Tướng lol-chess-thanrung

Maokai

Maokai

Hecarim

Hecarim

Lulu

Lulu

Nunu&Willump

Nunu&Willump

Veigar

Veigar

Ashe

Ashe

Ezreal

Ezreal

 

Mỗi 2 giây, các Thần Rừng sẽ nhận thêm chỉ số. Cộng dồn tối đa 5 lần.

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

Tộc Vũ Trụ ĐTCL mùa 3

(2) 15% Hồi máu
(4) 45% Hồi máu
(6) 150% Hồi máu

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Xayah

Xayah

Rakan

Rakan

Xinzhao

Xinzhao

Ashe

Ashe

Lulu

Lulu

Cả đội được hồi máu dựa trên lượng sát thương họ gây ra bằng kĩ năng hoặc đòn đánh

(2) 15% Hồi máu

(4) 45% Hồi máu

(6) 150% Hồi máu