Tag: len do karma dtcl

Build Karma ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Karma

Lên đồ Build Karma ĐTCL mùa 5 theo hướng trang bị Sức mạnh phép thuật, Karma có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Thần Sứ, Thuật Sĩ…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: Thần sứ

Hệ: Thuật sĩ

45 / 81 / 146

25

0.7

25%

0/50

100%

25

4

130%

700 / 1260 / 2268

Nội Hỏa

Karma bắn ra một luồng năng lượng về phía một kẻ địch ngẫu nhiên, phát nổ khi va chạm, gây sát thương phép lên những kẻ địch gần kề, và giảm Năng lượng tối đa của Karma đi một lượng (xuống tối thiểu 10).
Karma sẽ cường hóa mỗi kỹ năng thứ ba, bắn ra ba luồng năng lượng về phía các mục tiêu khác nhau thay vì 1.

Sát thương: 225 / 280 / 750

Giảm năng lượng: 15 / 15 / 30

Trang bị phù hợp

Bùa Xanh

Bùa Xanh

Găng bảo thạch

Găng bảo thạch

Kiếm súng hextech

Kiếm súng hextech

Tướng cùng loại

Tộc: Thần sứ

Gragas

Gragas

Khazix

Khazix

Soraka

Soraka

Nidalee

Nidalee

Riven

Riven

Karma

Karma

Garen

Garen

Thần Sứ liên tục hồi một phần Máu tối đa của bản thân lần đầu tiên máu họ tụt xuống dưới 50%. Khi điều này diễn ra, tất cả đồng minh Thần Sứ sẽ nhận 12% sát thương cộng thêm.

(2) 30% máu tối đa

(4) 55% máu tối đa

(6) 80% máu tối đa

(8) 120% máu tối đa

Hệ: Thuật sĩ

Syndra

Syndra

Ivern

Ivern

Karma

Karma

Teemo

Teemo

Tất cả đồng minh nhận Năng lượng từ đòn đánh.

(2) +3 năng lượng

(4) +6 năng lượng

Build Karma ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Karma

Lên đồ Build Karma ĐTCl mùa 3 bao gồm những trang bị Buff cho đồng minh như Dây Chuyền Iron Solari, Ngọn Giáo Shojin, Chén Ân Huệ…

Mua: 3

Bán: 3/5/7

Tộc:

Hệ:

50 / 90 / 162

20

0.65

25%

75/100

100%

20

660

150%

600 / 1080 / 1944

Linh Giáp

Khi bắt đầu trận, Karma liên kết với đồng minh gần nhất.
Karma tạo lá chắn cho đồng minh liên kết (hoặc đồng minh ngẫu nhiên nếu đồng minh liên kết bị hạ gục) trong 4 giây, hấp thụ sát thương. Khi lá chắn còn tồn tại, đồng minh được tăng tốc độ đánh.

Giá trị giáp: 300 / 450 / 900

Tốc độ đánh: 70% / 90% / 150%

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Chén Ân Huệ

Chén Ân Huệ

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền Iron Solari

Tướng cùng loại

Lên đồ Karma – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Lên đồ Karma dtcl không cần nhiều đồ nhưng nếu có thể thì hãy tập trung những trang bị giúp việc Buff cho damage chính như ngọn giáo Shojin…

Mua: 3

Bán: 3 / 5 / 7

Tộc:

Hệ: lol-chess-mystic

50 / 90 / 162

20

0.7

25%

75/100

100%

20

660

150%

600 / 1080 / 1944

Linh giáp

Khi bắt đầu giao chiến, Karma nối với đồng minh gần nhất.
Karma tạo lá chắn cho đồng minh được nối (hoặc 1 đồng minh ngẫu nhiên nếu mục tiêu ban đầu chết đi) trong 5 giây, giúp chặn sát thương. Khi có lá chắn, đồng minh được tăng tốc độ đánh.

Giá trị lá chắn: 250 / 400 / 800

Tốc độ đánh cộng thêm: 40% / 60% / 80%

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Bùa ánh sáng

Bùa ánh sáng

Tướng cùng loại

Hệ: lol-chess-mystic