Build Karma ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Karma

Lên đồ Build Karma ĐTCl mùa 3 bao gồm những trang bị Buff cho đồng minh như Dây Chuyền Iron Solari, Ngọn Giáo Shojin, Chén Ân Huệ…

Mua: 3

Bán: 3/5/7

Tộc:

Hệ:

50 / 90 / 162

20

0.65

25%

75/100

100%

20

660

150%

600 / 1080 / 1944

Linh Giáp

Khi bắt đầu trận, Karma liên kết với đồng minh gần nhất.
Karma tạo lá chắn cho đồng minh liên kết (hoặc đồng minh ngẫu nhiên nếu đồng minh liên kết bị hạ gục) trong 4 giây, hấp thụ sát thương. Khi lá chắn còn tồn tại, đồng minh được tăng tốc độ đánh.

Giá trị giáp: 300 / 450 / 900

Tốc độ đánh: 70% / 90% / 150%

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Chén Ân Huệ

Chén Ân Huệ

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền Iron Solari

Tướng cùng loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: