Tag: ashe đtcl

Build Ashe ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Ashe

Lên đồ Build Ashe ĐTCL mùa 4 phù hợp với những trang bị như Diệt Khổng Lồ, Cuồng Đao Guinsoo, Khăn Giải Thuật giúp Ashe tối đa hóa sát thươg của kỹ năng.

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: lol-chess-thanrung

Hệ: lol-chess-thosan

80 / 144 / 259

20

0.75

25%

0/30

100%

20

890

150%

650 / 1170 / 2106

Chú Tâm Tiễn

Ashe nhận thêm tốc độ đánh trong 5 giây và đòn đánh của cô sẽ bắn ra một loạt tên gây sát thương vật lý

Tốc độ đánh: 45% / 65% / 300%

Sát thương mỗi mũi tên: 45% / 45% / 45%

Trang bị phù hợp

Diệt khổng lồ

Diệt khổng lồ

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Khăn giải thuật

Khăn giải thuật

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-thanrung

Hệ: lol-chess-thosan

Tộc Thần Rừng Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng
(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

Tướng lol-chess-thanrung

Maokai

Maokai

Hecarim

Hecarim

Lulu

Lulu

Nunu&Willump

Nunu&Willump

Veigar

Veigar

Ashe

Ashe

Ezreal

Ezreal

 

Mỗi 2 giây, các Thần Rừng sẽ nhận thêm chỉ số. Cộng dồn tối đa 5 lần.

(3) 15 Giáp và Kháng Phép, 5 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(6) 20 Giáp và Kháng Phép, 10 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng

(9) 30 Giáp và Kháng Phép, 15 Sát thương đòn đánh và Sát thương kỹ năng