Galio Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

Galio Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4 sinh ra khi đủ kích hoạt đủ bộ Cuồng Giáo, không thể lên trang bị, không thuộc tộc hệ nào.

Mua:

Bán:

Tộc: lol-chess-cuonggi...

Hệ: lol-chess-cuonggi...

400/1000

40

0.65

25%

0/150

100%

40

180

150%

3800/6666

Hào Quang Điên Cuồng

Galio giảm tất cả sát thương gánh chịu đi 50% trong 3 giây, khiêu khích các kẻ địch xung quanh trong thời gian hiệu lực. Sau khi hết thời gian khiêu khích, Galio tung ra một luồng lửa địa ngục, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh.

Sát thương: 0 / 300 / 600

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-cuonggiao

Hệ: lol-chess-cuonggiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: