Build Kayle ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Kayle

Lên đồ Build Kayle ĐTCL mùa 4 tăng tốc độ đánh và tầm đánh như Đại bác liên thanh, Cuồng đao juinso, Áo choàng thủy ngân…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: lol-chess-thanhth...

Hệ: lol-chess-daophu

75 / 135 / 243

20

0.9

25%

0/60

100%

20

660

150%

650 / 1170 / 2106

Thăng Hoa

Kayle Thăng Hoa, khiến đòn đánh của cô bắn ra những luồng sóng lửa gây thêm sát thương phép.

Sát thương: 110 / 150 / 350

Trang bị phù hợp

dai bac lien thanh

Đại bác liên thanh

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Áo Choàng Thủy Ngân

Áo Choàng Thủy Ngân

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-thanhthan

Hệ: lol-chess-daophu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: