Build Azir ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Azir

Lên đồ Build Azir ĐTCL mùa 4 phù hợp với trang bị tăng tốc độ hồi năng lượng, tốc độ đánh, sát thương diện rộng như Shojin, Cuồng đao, Quỷ Thư…

Mua: 5

Bán: 5/14/29

Tộc: lol-chess-chientu...

Hệ: lol-chess-hophap,...

70 / 126 / 227

30

0.85

25%

75/150

100%

20

890

150%

950 / 1710 / 3078

Phân Chia Thiên Hạ

Azir gọi ra một bức tường lính cát từ phía sau bản thân, gây sát thương phép và làm chậm tất cả kẻ địch trung chiêu trong 3 giây. Kẻ địch gần Azir bị đẩy lùi, còn những kẻ địch ở xa hơn bị hất tung trong 1.5 giây.

Sát thương: 225 / 375 / 18888

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Quỷ thư Morello

Quỷ thư Morello

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-chientuong

Hệ: lol-chess-hophap

Hệ: lol-chess-hoangde

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: