Tag: zed set dtcl

Lên đồ Zed Đấu Trường Chân Lý (dtcl) mùa 2

Lên đồ Zed đtcl cần có Giáp Thiên Thần, Dây Chuyền Chuộc Tội, ngoài ra Vô Cực Kiếm, Vuốt Rồng, Tim Băng, Ngọn Giáo Shojin… đều phù hợp.

Mua: 5

Bán: 5 / 7 / 9

Tộc:

Hệ:

70 / 126 / 227

25

1.1

25%

50/150

-

20

180

150%

850 / 1530 / 2754

Phân Thân Ánh Sáng

Zed tạo ra bản sao giống hệt mình phía sau mục tiêu hiện tại.
Bản sao cũng có thể Phân Thân Ánh Sáng và có được trang bị, chỉ số cũng như máu hiện tại của Zed. Phân thân dùng kỹ năng tốn nhiều năng lượng hơn.

Tiêu hao tăng thêm: 50 / 25 / 0

Trang bị phù hợp

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền chuộc tội

Nỏ Sét

Nỏ Sét

Tướng cùng loại