Tag: yone đtcl

Tộc Độc Hành Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(1) Lá chắn tương đương 50% máu tối đa
(2) Và 80% Hút máu

Tướng lol-chess-dochanh

Yasuo

Yasuo

Yone

Yone

Nếu tướng Độc Hành không đứng cạnh bất kỳ đơn vị nào khi bắt đầu giao tranh, họ nhận được:

(1) Lá chắn tương đương 50% máu tối đa

(2) Và 80% Hút máu