Tag: yasuo đtcl

Tộc Độc Hành Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(1) Lá chắn tương đương 50% máu tối đa
(2) Và 80% Hút máu

Tướng lol-chess-dochanh

Yasuo

Yasuo

Yone

Yone

Nếu tướng Độc Hành không đứng cạnh bất kỳ đơn vị nào khi bắt đầu giao tranh, họ nhận được:

(1) Lá chắn tương đương 50% máu tối đa

(2) Và 80% Hút máu

Hệ Song Đấu Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(2) +15% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn
(4) +25% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn
(6) +40% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn
(8) +60% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn

Tướng lol-chess-songdau

Fiora

Fiora

Yasuo

Yasuo

Jax

Jax

Kalista

Kalista

Tryndamere

Tryndamere

LeeSin

LeeSin

Nội tại: Tướng Song Đấu nhận thêm Tốc Độ Di Chuyển.
Đòn đánh của tướng Song Đấu sẽ tăng thêm Tốc độ Đánh, cộng dồn tối đa 8 lần

(2) +15% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn

(4) +25% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn

(6) +40% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn

(8) +60% Tốc độ đánh mỗi cộng dồn

Build Yasuo ĐTCL mùa 3 – Lên đồ, ghép đội hình với Yasuo

Lên đồ Yasuo ĐTCL mùa 3 cũng giống như mùa 2, bao gồm các trang bị gây sát thương đòn đánh và hút máu như Bàn Tay Công Lý, Huyết Kiếm, Giáp Thiên Thần…

Mua: 2

Bán: 2/4/6

Tộc:

Hệ:

50 / 90 / 162

30

0.75

25%

0/80

100%

20

180

150%

700 / 1080 / 1944

Trăn Trối

Yasuo tấn công mục tiêu xa nhất trong tầm đánh (+2 ô), hất tung chúng 1 giây và chém kẻ đó, gây sát thương Đòn đánh và đặt hiệu ứng đòn đánh.

Số đòn đánh: 4 / 5 / 6

Trang bị phù hợp

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần

Bàn tay công lý

Bàn tay công lý

Huyết kiếm

Huyết kiếm

Tướng cùng loại

Tộc Nổi loạn ĐTCL mùa 3

(3) 150 lá chắn & 10% sát thương
(6) 225 lá chắn & 12% sát thương
(9) 400 lá chắn & 20% sát thương

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Malphite

Malphite

Ziggs

Ziggs

Yasuo

Yasuo

Zed

Zed

Master Yi

Master Yi

Jinx

Jinx

Aurelion Sol

Aurelion Sol

Khi bắt đầu giao tranh, các tướng Nổi Loạn nhận một lá chắn và tăng sát thương với mỗi tướng Nổi Loạn đứng cạnh. Lớp lá chắn sẽ tồn tại trong 8 giây.

(3) 150 lá chắn & 10% sát thương

(6) 225 lá chắn & 12% sát thương

(9) 400 lá chắn & 20% sát thương

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Lên đồ Yasuo – Đấu Trường Chân Lý

Lên đồ Yasuo dtcl thường tập trung những trang bị như Vuốt Rồng, Tim Băng, Găng Tay Băng Giá… giúp tăng chống chịu và né.

Mua: 2

Bán: 2 / 4 / 6

Tộc:

Hệ: lol-chess-bladema...

60 / 108 / 194

30

0.7

25%

0/85

-

20

180

150%

600 / 1080 / 1944

Trăn trối

Yasuo bay tới chỗ kẻ địch có nhiều trang bị nhất, hất tung và giữ kẻ đó trên không 1 giây và chém kẻ đó, gây sát thương và đặt hiệu ứng đòn đánh.

Số lần chém: 4 / 5 / 6

Trang bị phù hợp

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần

Bàn tay công lý

Bàn tay công lý

Huyết kiếm

Huyết kiếm

Tướng cùng loại

Hệ: lol-chess-blademaster

Hệ Kiếm Khách – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

(2) Thêm 1 đòn đánh
(4) Thêm 2 đòn đánh
(6) Thêm 3 đòn đánh

Tướng lol-chess-blademaster

Yasuo

Yasuo

Sivir

Sivir

Aatrox

Aatrox

Master-yi

Master-yi

Đòn đánh của Kiếm Khách có 35% tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh lên mục tiêu. Đòn đánh thêm gây sát thương bằng Sát thương đòn đánh thường và kích hoạt hiệu ứng trên đòn đánh

(2) Thêm 1 đòn đánh

(4) Thêm 2 đòn đánh

(6) Thêm 3 đòn đánh