Tag: xayah dtcl

Build Xayah ĐTCL mùa 3 – Lên đồ, ghép đội hình với Xayah

Lên đồ Xayah ĐTCL mùa 3 bao gồm những trang bị tăng tốc độ đánh, tăng sát thương đòn đánh như Dao Điện, Cuồng Đao Guinso, Vô Cực Kiếm…

Mua: 1

Bán: 1/3/5

Tộc:

Hệ:

50 / 99 / 178

20

0.9

25%

0/60

100%

20

660

150%

500 / 900 / 1620

Bộ cánh chết người

Xayah phóng ra một cơn bão phi dao, tăng Tốc độ đánh trong 8 giây

Tốc độ đánh: 100% / 125% / 150%

Trang bị phù hợp

Dao điện Static

Dao điện Static

Giáp thiên thần

Cuồng cung Runaan

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Tướng cùng loại

Tộc Vũ Trụ ĐTCL mùa 3

(2) 15% Hồi máu
(4) 45% Hồi máu
(6) 150% Hồi máu

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Xayah

Xayah

Rakan

Rakan

Xinzhao

Xinzhao

Ashe

Ashe

Lulu

Lulu

Cả đội được hồi máu dựa trên lượng sát thương họ gây ra bằng kĩ năng hoặc đòn đánh

(2) 15% Hồi máu

(4) 45% Hồi máu

(6) 150% Hồi máu

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt