Tag: vayne đtcl

Build Vayne ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Vayne

Lên đồ Build Vayne ĐTCL mùa 4 phù hợp với trang bị để Vayne làm chủ lực như Cuồng Đao, Cuồng Cung, Lời nhắc tử vong…

Mua: 1

Bán: 1/3/6

Tộc: lol-chess-uhon

Hệ: lol-chess-thienxa

40 / 72 / 130

20

0.9

25%

0

100%

20

890

150%

500 / 900 / 1620

Mũi Tên Bạc

Nội tại: Mỗi khi Vayne tấn công cùng một mục tiêu 3 lần, cô gây thêm sát thương chuẩn ở đòn đánh thứ 3.

Sát thương chuẩn cộng thêm: 50 / 90 / 130

Trang bị phù hợp

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

Giáp thiên thần

Cuồng cung Runaan

Lời nhắc tử vong

Lời nhắc tử vong

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-uhon

Hệ: lol-chess-thienxa

Hệ Thiện Xạ Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

(2) 2 lần nảy, giảm 65% sát thương
(4) 3 lần nảy, giảm 45% sát thương
(6) 4 lần nảy, giảm 30% sát thương

Tướng lol-chess-thienxa

Nidalee

Nidalee

Vayne

Vayne

Teemo

Teemo

Jinx

Jinx

Jhin

Jhin

Đòn đánh và kỹ năng của các Thiện Xạ sẽ nảy bật vào những mục tiêu cạnh đó, gây một phần sát thương

(2) 2 lần nảy, giảm 65% sát thương

(4) 3 lần nảy, giảm 45% sát thương

(6) 4 lần nảy, giảm 30% sát thương

Build Vayne ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Vayne

Lên đồ Vayne đtcl mùa 3 phù hợp với những trang bị giúp tăng sát thương và tốc độ đánh Cung xanh, Vô cực kiếm, Diệt khổng lồ, Cuồng đao…

Mua: 3

Bán: 3/8/17

Tộc:

Hệ:

55 / 86 / 156

20

0.8

25%

0/50

100%

20

1130

150%

500 / 990 / 1782

Giờ Khắc Cuối Cùng

Vayne bật chế độ tối thượng trong 10 giây, nhào lộn ra khỏi mục tiêu hiện tại ngay lập tức, và cứ sau mỗi 3 đòn đánh. Vayne được tàng hình khi nhào lộn, và đòn đánh sau khi nhào lộn gây 175/200/225% sức mạnh công kích.

Sát thương: 175 / 200 / 275% SMCK

Trang bị phù hợp

Cung xanh

Cung xanh

Vô cực kiếm

Vô cực kiếm

Diệt khổng lồ

Diệt khổng lồ

Tướng cùng loại

Lên đồ Vayne ĐTCL – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Trang bị chính cho Vayne đtcl – Đấu Trường Chân Lý mùa 2 thường là Cuồng Đao Guinso, Vô Cực Kiếm, Đại Bác Liên Thanh trong cả đội hình Ánh Sáng và Xạ Thủ.

Mua: 1

Bán: 1 / 3 / 5

Tộc:

Hệ:

40 / 72 / 130

25

0.7

25%

0/0

100%

20

660

150%

550 / 990 / 1782

Mũi tên bạc

Nội tại: Mỗi khi Vayne đánh thường cùng một kẻ địch 3 lần, cô gây sát thương chuẩn theo % máu tối đa của mục tiêu.

Sát thương theo phần trăm: 10% / 13% / 16%

Trang bị phù hợp

Vô cực kiếm

Vô cực kiếm

Dao điện Static

Dao điện Static

Cuồng đao Guinsoo

Cuồng đao Guinsoo

dai bac lien thanh

Đại bác liên thanh

Tướng cùng loại

Nguyên tố Ánh Sáng – Đấu Trường Chân Lý

(3) + 20% tốc độ đánh
(6) + 30% tốc độ đánh
(9) + 50% tốc độ đánh

Tướng lol-chess-mystic

Vayne

Vayne

Nasus

Nasus

Jax

Jax

Soraka

Soraka

Aatrox

Aatrox

Lucian

Lucian

Yorick

Yorick

Lux

Lux

Khi tướng Ánh Sáng chết, các tướng Ánh Sáng khác được tăng Tốc Độ Đánh và hồi máu bằng 25% máu tối đa của tướng bị chết

(3) + 20% tốc độ đánh

(6) + 30% tốc độ đánh

(9) + 50% tốc độ đánh