Tag: trang bi Lucian dtcl

Build Lucian ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Lucian

Lên đồ Build Lucian ĐTCL mùa 5 gồm Huyết Kiếm+ Cung Xanh + Bàn Tay Công Lý, Lucian có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Vệ Binh, Pháo thủ,…

Mua: 4

Bán: 4/11/35

Tộc: Vệ binh

Hệ: Pháo Thủ

70 / 126 / 227

25

0.75

25%

0/50

100%

25

4

130%

700 / 1440 / 2592

Thanh Trừng

Lucian đối mặt với kẻ địch xa nhất và bắn ra 16 phát đạn về hướng đó trong 4 giây, và có thể lướt đi để xả đạn trúng mục tiêu. Mỗi phát bắn gây sát thương tương đương 50% SMCK của anh và gây sát thương phép. Lucian bắn thêm 1 số phát bắn dựa trên Tốc độ đánh của anh.

Sát thương: 50 / 90 / 400

Trang bị phù hợp

Cung xanh

Cung xanh

Bàn tay công lý

Bàn tay công lý

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

Tướng cùng loại

Tộc: Vệ binh

Olaf

Olaf

Senna

Senna

Irelia

Irelia

Pyke

Pyke

Rakan

Rakan

galio tft

galio tft

lucian

lucian

Akshan

Akshan

Khi bắt đầu giao tranh, Vệ Binh với nhiều Máu nhất sẽ nhận một Lá Chắn cho thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi nó được áp dụng. Khi lá chắn bị phá hủy hoặc hết hạn, nó sẽ được chuyển cho đồng minh có phần trăm Máu thấp nhất. Lá chắn và Tốc Độ Đánh sẽ tăng lên với các mốc Vệ Binh cao hơn

(3) 200 Lá chắn, +25% Tốc độ đánh, 4 giây

(6) 1000 Lá chắn, +120% Tốc độ đánh, 2 giây

(9) 2000 Lá chắn, +1000% Tốc độ đánh, 1 giây

Hệ: Pháo Thủ

Senna

Senna

Tristana

Tristana

MissFortune

MissFortune

Lucian

Lucian

Với mỗi đòn đánh thứ năm, Pháo Thủ bắn ra một viên đạn phát nổ gây sát thương theo phần trăm SMCK ra xung quanh mục tiêu.

(2) 225% SMCK

(4) 450% SMCK

(6) 1200% SMCK