Tag: shen dtcl

Build Shen ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình với Shen

Lên đồ Shen ĐTCL mùa 3 theo hướng chống chịu với các trang bị như Tim Băng, Giáp Gai, Dây chuyền chuộc tội, Iron Solari, Giáp máu…

Mua: 2

Bán: 2/4/6

Tộc:

Hệ:

60 / 108 / 194

45

0.7

25%

100/150

100%

35

180

150%

800 / 1260 / 2268

Bảo hộ tương lai

Shen tạo ra một vùng bảo hộ xung quanh bản thân, cho phép đồng minh xung quanh khả năng né đòn đánh. Khi kích hoạt, Shen nhận thêm kháng phép

Thời gian tác dụng: 2.5 / 3 / 5

Kháng phép cộng thêm: 15 / 30 / 45

Trang bị phù hợp

Tim băng

Tim băng

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền Iron Solari

Tướng cùng loại

Thời Không ĐTCL mùa 3

(2) 8 giây
(4) 3 giâu
(6) 1 giây
(8) 0.5 giây

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Caitlyn

Caitlyn

Twisted Fated

Twisted Fated

Blitzcrank

Blitzcrank

Ezreal

Ezreal

Riven

Riven

 

Ngộ Không

Ngộ Không

Thresh

Thresh

Tất cả đồng minh được tăng thêm 15% Tốc độ đánh mỗi khoảng thời gian

(2) 8 giây

(4) 3 giây

(6) 1 giây

(8) 0.5 giây

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt