Tag: reksai tft

Lên đồ Rek’sai – Đấu Trường Chân Lý

Rek’sai dtcl mùa 2 ít khi được dồn đồ, tuy nhiên nếu có thể lên đồ Rek’sai theo hướng chống chịu như Vuốt Rồng, Dây chuyền chuộc tội, Tim Băng.

Mua: 2

Bán: 2 / 4 / 6

Tộc:

Hệ:

60 / 108 / 194

35

0.7

25%

0/75

100%

20

180

150%

650 / 1170 / 2106

Ngồm ngoàm ngấu nghiến

Rek'sai cắn kẻ địch, gây sát thương chuẩn.

Sát thương: 250 / 550 / 850

Trang bị phù hợp

Vuốt rồng

Vuốt rồng

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền chuộc tội

Tim băng

Tim băng

Tướng cùng loại