Tag: qiyana dtcl

Lên đồ Qiyana – Đấu Trường Chân Lý

Lên đồ Qiyana đtcl thường bao gồm Quỷ Thư Morello, Ngọn Giáo Shojin, ngoài ra có thể lên Tim Băng, Vuốt Rồng, Mũ Pháp Sư…

Mua: 3

Bán: 3 / 5 / 7

Tộc:

Hệ:

65 / 117 / 211

25

0.7

25%

50/100

100%

20

180

150%

650 / 1170 / 2106

Lưỡi kiếm nguyên tố

Qiyana phá nổ một đoạn ngắn trước mặt cô, làm choáng kẻ địch và gây sát thương phép.

Sát thương: 300 / 500 / 900

Thời gian choáng: 2.5 / 3.5 / 4.5

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Quỷ thư Morello

Quỷ thư Morello

Tim băng

Tim băng

Tướng cùng loại

Nguyên tố Nước – Đấu Trường Chân Lý

(2) + 10 năng lượng
(4) + 30 năng lượng
(6) + 60 năng lượng

Tướng lol-chess-mystic

Vladimir

Vladimir

Syndra

Syndra

Thresh

Thresh

Nautilus

Nautilus

Qiyana

Qiyana

Nami

Nami

Lux

Lux

Tất cả đồng minh hồi năng lượng mỗi 4 giây

(2) + 10 năng lượng

(4) + 30 năng lượng

(6) + 60 năng lượng

Nguyên tố Đất – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

(2) Khi bắt đầu giao chiến, một đồng minh ngẫu nhiên nhận được 1500 lá chắn.

Tướng lol-chess-mystic

Taliyah

Taliyah

Malphite

Malphite

Qiyana

Qiyana

Khi bắt đầu giao chiến, một đồng minh ngẫu nhiên nhận được 1500 lá chắn

(2) Khi bắt đầu giao chiến, một đồng minh ngẫu nhiên nhận được 1500 lá chắn