Tag: ma tặc dtcl

Ma Tặc ĐTCL mùa 3

Hệ Ma Tặc ĐTCL mùa 3 gây khó chịu khi giảm sự tăng năng lượng của đối thủ, tuy nhiên bạn phải có đủ bộ 4 tướng để gây tối đa tác dụng.

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Darius

Darius

Irelia

Irelia

Thresh

Thresh

(2) Đòn đánh Cơ bản của Ma Tặc tăng năng lượng tiêu hao kĩ năng tiếp theo mà mục tiêu sử dụng lên 30%