Tag: len do taric dtcl

Build Taric ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Taric

Lên đồ Build Taric ĐTCL mùa 5 theo hướng trang bị chống chịu, Taric có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Tiên Tộc, Hiệp Sĩ…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: Tiên tộc

Hệ: Hiệp sĩ

60 / 108 / 194

60

0.6

25%

100/200

100%

60

1

150%

950 / 1710 / 3078

Tiên Tộc Bảo Hộ

Tất cả đồng minh trong một vùng rộng lớn xung quanh Taric được hồi lại máu và nhận giáp trong 5 giây.

Hồi Máu: 500 / 750 / 5000

Giáp: 50 / 75 / 500

Trang bị phù hợp

Giáp lửa

Giáp lửa

Giáp máu Warmog

Giáp máu Warmog

Thú Tượng Thạch Giáp

Thú Tượng Thạch Giáp

Tướng cùng loại

Tộc: Tiên tộc

Ashe

Ashe

Taric

Taric

Kayle

Kayle

Tướng bắt đầu trận chiến cạnh ít nhất một đồng minh Tiên Tộc được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế trong một khoảng thời gian.

(2) 5 giây

(3) 8 giây

Hệ: Hiệp sĩ

Leona

Leona

Poppy

Poppy

Jax

Jax

Lol - Thresh

Thresh

Taric

Taric

Darius

Darius

Garen

Garen

Tất cả đồng minh chặn một lượng sát thương cố định từ mọi nguồn.

(2) 15 sát thương chặn

(4) 40 sát thương chặn

(6) 80 sát thương chặn