Tag: lên đồ rumble đtcl

Build Rumble ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Rumble

Lên đồ Rumble ĐTCL mùa 3 hướng trang bị tank, có đủ bộ Cơ Giáp thì khả năng chống chịu càng mạnh, cần có Giáp Thiên Thần, ngoài ra Giáp Gai, Giáp máu…

Mua: 3

Bán: 3/5/7

Tộc:

Hệ:

50 / 90 / 162

45

0.7

25%

0/50

100%

40

180

150%

900 / 1440 / 2592

Súng phun lửa

Rumble thiêu đốt đối thủ gây sát thương phép trong 3 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50% trong 5 giây

Sát thương: 500 / 750 / 1650

Trang bị phù hợp

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần

Giáp gai

Giáp gai

Nỏ Sét

Nỏ Sét

Tướng cùng loại