Tag: lên đồ lucian dtcl

Build Lucian ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Lucian

Lên đồ Lucian ĐTCL mùa 3 theo hướng xả sát thương liên tục có thể trang bị Quyền Trượng Thiên Thần, Vọng Âm Luden, Cuồng cung…

Mua: 2

Bán: 2/4/6

Tộc:

Hệ:

50 / 99 / 178

25

0.7

25%

0/30

100%

20

890

150%

500 / 900 / 1620

Truy Cùng Diệt Tận

Lucian lướt ra xa khỏi mục tiêu hiện tại, sau đó tung đòn đánh cơ bản kèm theo một đòn đánh thứ 2 gây sát thương phép.

Sát thương: 175 / 250 / 600

Trang bị phù hợp

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Quyền Trượng Thiên Thần

Quyền Trượng Thiên Thần

Giáp thiên thần

Cuồng cung Runaan

Tướng cùng loại

Trang bị của Lucian – Đấu Trường Chân Lý

Trang bị chính cho Lucian ĐTCL là Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Nắm đấm công lý. Lucian rất mạnh trong đội hình đủ bộ Ánh Sáng và Linh Hồn.

Mua: 4

Bán: 4 / 6 / 8

Tộc:

Hệ:

65 / 117 / 211

25

0.8

25%

0/50

100%

20

660

150%

550 / 990 / 1782

Thanh Trừng

Lucian bắn 12 + (4 x tốc độ đánh) viên đạn theo một hướng trong 4 giây, mỗi viên gây 50% sát thương Đòn đánh, đặt hiệu ứng đòn đánh và gây sát thương phép.

Sát thương: 40 / 50 / 100

Tỉ lệ tổng SMCK: 0.3 / 0.4 / 0.5

Trang bị phù hợp

Diệt khổng lồ

Diệt khổng lồ

Nắm đấm công lý

Bàn tay công lý

Vô cực kiếm

Vô cực kiếm

Tướng cùng loại