Tag: kled đtcl mùa 5

Build Kled ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Kled

Lên đồ Kled Build ĐTCL mùa 5 phù hợp cả thiên hướng chống chịu và tấn công như Huyết Kiếm, Giáp Lửa, Quyền Năng Khổng Lồ…

Mua: 1

Bán: 1/3/6

Tộc: Ác quỷ

Hệ: Kỵ sĩ

60 / 108 / 194

30

0.75

25%

0/0

100%

30

1

130%

400 / 720 / 1296

Khuynh Hướng Bạo Lực

Nội tại: Kled tham gia giao tranh trên lưng Skaarl, cho bản thân một lá chắn tương đương 80% Máu tối đa. Khi lá chắn bị phá vỡ Kled xuống ngựa, không thể chỉ định trong thoáng chốc, cho % Tốc độ đánh và khiến mỗi đòn đánh thứ 4 gây 200% Sức mạnh công kích của hắn.

% Tốc độ đánh: 70% / 80% / 100%

Trang bị phù hợp

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

Giáp lửa

Giáp lửa

Quyền năng khổng lồ

Quyền năng khổng lồ

Tướng cùng loại

Tộc: Ác quỷ

Hệ: Kỵ sĩ

Kled

Kled

Hecarim

Hecarim

Sejuani

Sejuani

Rell

Rell

Nội tại: Kỵ sĩ lao nhanh đến kẻ địch khi họ di chuyển.
Kỵ sĩ được giảm thiểu sát thương nhận vào. Ở đầu trận chiến và sau mỗi lần xung phong, hiệu ứng này được nhân đôi trong 4 giây.

(2) 20% sát thương giảm thiểu

(3) 25% sát thương giảm thiểu

(4) 30% sát thương giảm thiểu

Tộc Ác Quỷ Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 5

(2) 10% tốc độ đánh
(4) 30% tốc độ đánh
(6) 70% tốc độ đánh
(8) 130% tốc độ đánh

Tướng Ác quỷ

Kled

Kled

Poppy

Poppy

Ziggs

Ziggs

Kennen

Kennen

Tristana

Tristana

Tristana

Lulu

Teemo

Teemo

Ác Quỷ nhận thêm Tốc độ đánh.
Khi một Ác Quỷ bị hạ, một bản sao Ác Quỷ (thấp hơn một sao) sẽ nhảy ra từ cổng địa ngục và tiếp tục chiến đấu.

(2) 10% tốc độ đánh

(4) 30% tốc độ đánh

(6) 70% tốc độ đánh

(8) 130% tốc độ đánh

Hệ Kỵ Sĩ Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 5

(2) 20% sát thương giảm thiểu
(3) 25% sát thương giảm thiểu
(4) 30% sát thương giảm thiểu

Tướng Kỵ sĩ

Kled

Kled

Hecarim

Hecarim

Sejuani

Sejuani

Rell

Rell

Nội tại: Kỵ sĩ lao nhanh đến kẻ địch khi họ di chuyển.
Kỵ sĩ được giảm thiểu sát thương nhận vào. Ở đầu trận chiến và sau mỗi lần xung phong, hiệu ứng này được nhân đôi trong 4 giây.

(2) 20% sát thương giảm thiểu

(3) 25% sát thương giảm thiểu

(4) 30% sát thương giảm thiểu