Tag: kasadin dtcl

Tộc Vũ Trụ ĐTCL mùa 3

(2) 15% Hồi máu
(4) 45% Hồi máu
(6) 150% Hồi máu

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Xayah

Xayah

Rakan

Rakan

Xinzhao

Xinzhao

Ashe

Ashe

Lulu

Lulu

Cả đội được hồi máu dựa trên lượng sát thương họ gây ra bằng kĩ năng hoặc đòn đánh

(2) 15% Hồi máu

(4) 45% Hồi máu

(6) 150% Hồi máu

Ma Tặc ĐTCL mùa 3

Hệ Ma Tặc ĐTCL mùa 3 gây khó chịu khi giảm sự tăng năng lượng của đối thủ, tuy nhiên bạn phải có đủ bộ 4 tướng để gây tối đa tác dụng.

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Darius

Darius

Irelia

Irelia

Thresh

Thresh

(2) Đòn đánh Cơ bản của Ma Tặc tăng năng lượng tiêu hao kĩ năng tiếp theo mà mục tiêu sử dụng lên 30%