Tag: irelia đtcl 4

Build Irelia ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Irelia

Lên đồ Build Irelia ĐTCL mùa 4 có thể theo hướng chống chịu với những trang bị phù hợp như Thú Tượng Thạch Giáp, Giáp Lửa, Nỏ Sét…

Mua: 3

Bán: 3/8/17

Tộc: Khai sáng, Thán...

Hệ: Đại sư

45 / 81 / 146

40

0.65

25%

50/100

100%

40

180

150%

800 / 1440 / 2592

Thánh Kiếm Vũ

Irelia ném ra một loạt kiếm về phía trước, gây sát thương phép, áp dụng hiệu ứng đòn đánh, và giải giới kẻ địchIrelia ném ra một loạt kiếm về phía trước, gây sát thương phép, áp dụng hiệu ứng đòn đánh, và giải giới kẻ địch

Sát thương: 200 / 300 / 700

Thời gian giải giới: 2.5 / 3 / 5

Trang bị phù hợp

Thú tượng thạch giáp

Thú tượng thạch giáp

Giáp lửa

Nỏ Sét

Nỏ Sét

Tướng cùng loại

Tộc: Khai sáng

Fiora

Fiora

Nami

Nami

Janna

Janna

Irelia

Irelia

Morgana

Morgana

Talon

Talon

Tướng Khai Sáng tăng năng Lượng nhiều hơn tướng bình thường

(2) Nhiều hơn 50% năng lượng

(4) Nhiều hơn 100% năng lượng

(6) Nhiều hơn 150% năng lượng

Tộc: Thánh thần

Ngộ Không

Ngộ Không

Jax

Jax

Irelia

Irelia

Lux

Lux

Warwick

Warwick

LeeSin

LeeSin

Sau khi tấn công 6 lần hoặc xuống dưới 50% máu, tướng Thánh Thần sẽ thăng hoa, xóa bỏ mọi hiệu ứng khống chế, giảm sát thương nhận vào và gây thêm sát thương chuẩn trong 6 giây.

(2) 20% giảm sát thương và cộng thêm sát thương chuẩn

(4) 40% giảm sát thương và cộng thêm sát thương chuẩn

(6) 55% giảm sát thương và cộng thêm sát thương chuẩn

(8) 70% giảm sát thương và cộng thêm sát thương chuẩn

Hệ: Đại sư

Irelia

Irelia

Shen

Shen

Yone

Yone

Đại Sư kìm hãm nhịp độ trận chiến, giảm Tốc Độ Đánh tất cả các kẻ địch đi 50% trong một vài giây đầu tiên của trận chiến

(2) 2.5 giây

(3) 3.5 giây

(4) 6 giây