Tag: irelia dtcl

Build Irelia ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Irelia

Lên đồ Build Irelia ĐTCL mùa 3 theo hướng sát thương và hút máu, trang bị phù hợp như Quyền Trượng Thiên Thần, Kiếm Súng, Giáp Thiên Thần…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc:

Hệ:

85 / 126 / 227

50

0.85

25%

0/30

100%

40

180

150%

900 / 1440 / 2592

Đâm Kiếm

Irelia lướt xuyên qua mục tiêu đang tấn công, gây sát thương theo % Đòn đánh cơ bản. Nếu mục tiêu bị hạ gục, cô ngay lập tức sử dụng kỹ năng này lên mục tiêu có nhiều năng lượng nhất.

Tỉ lệ sát thương: 225%/ 250% / 500%

Trang bị phù hợp

Quyền Trượng Thiên Thần

Quyền Trượng Thiên Thần

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần

kiem sung hextech

Kiếm súng hextech

Vô cực kiếm

Vô cực kiếm

Huyết kiếm

Huyết kiếm

Tướng cùng loại

Tộc Siêu Công Nghệ ĐTCL mùa 3

(3) 300 Máu và 35 Sát thương đòn đánh
(6) 550 Máu và 70 Sát thương đòn đánh

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Fiora

Fiora

Leona

Leona

Lucian

Lucian

Vi

Vi

Irelia

Irelia

Ekko

Ekko

Tướng Siêu Công Nghệ sẽ nhận thêm Máu và Sát thương Đòn đánh khi trang bị ít nhất 1 món

(3) 300 Máu và 35 Sát thương đòn đánh

(6) 550 Máu và 70 Sát thương đòn đánh

Ma Tặc ĐTCL mùa 3

Hệ Ma Tặc ĐTCL mùa 3 gây khó chịu khi giảm sự tăng năng lượng của đối thủ, tuy nhiên bạn phải có đủ bộ 4 tướng để gây tối đa tác dụng.

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Darius

Darius

Irelia

Irelia

Thresh

Thresh

(2) Đòn đánh Cơ bản của Ma Tặc tăng năng lượng tiêu hao kĩ năng tiếp theo mà mục tiêu sử dụng lên 30%

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt