Tag: hệ kiếm khách đtcl

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Hệ Kiếm Khách – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

(2) Thêm 1 đòn đánh
(4) Thêm 2 đòn đánh
(6) Thêm 3 đòn đánh

Tướng lol-chess-blademaster

Yasuo

Yasuo

Sivir

Sivir

Aatrox

Aatrox

Master-yi

Master-yi

Đòn đánh của Kiếm Khách có 35% tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh lên mục tiêu. Đòn đánh thêm gây sát thương bằng Sát thương đòn đánh thường và kích hoạt hiệu ứng trên đòn đánh

(2) Thêm 1 đòn đánh

(4) Thêm 2 đòn đánh

(6) Thêm 3 đòn đánh