Tag: he chien than dtcl

Hệ Chiến Thần Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 5

(1) Khi Chiến Thần hạ gục kẻ địch, đòn đánh tiếp theo được cường hóa gây sát thương phép tương đương 40 % Máu đã mất của mục tiêu.

Tướng Chiến thần

Garen

Garen

(1) Khi Chiến Thần hạ gục kẻ địch, đòn đánh tiếp theo được cường hóa gây sát thương phép tương đương 40 % Máu đã mất của mục tiêu.

(1)