Tag: gragas dtcl 5

Tộc Thần Sứ Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 5

(2) 30% máu tối đa
(4) 55% máu tối đa
(6) 80% máu tối đa
(8) 120% máu tối đa

Tướng Thần sứ

Gragas

Gragas

Khazix

Khazix

Soraka

Soraka

Nidalee

Nidalee

Riven

Riven

Karma

Karma

Garen

Garen

Thần Sứ liên tục hồi một phần Máu tối đa của bản thân lần đầu tiên máu họ tụt xuống dưới 50%. Khi điều này diễn ra, tất cả đồng minh Thần Sứ sẽ nhận 12% sát thương cộng thêm.

(2) 30% máu tối đa

(4) 55% máu tối đa

(6) 80% máu tối đa

(8) 120% máu tối đa