Tag: fiora dtcl

Build Fiora ĐTCL mùa 3 – Lên đồ, ghép đội hình với Fiora

Lên đồ Fiora đtcl mùa 3 phù hợp với những trang bị giúp tăng khả năng chống chịu như Dây chuyền Iron Solari, Giáp gai, Dây chuyền chuộc tội…

Mua: 1

Bán: 1/3/5

Tộc:

Hệ:

45 / 81 / 146

30

1

25%

0/85

100%

20

180

150%

500 / 810 / 1458

Phản đòn

Fiora bước vào thế thủ trong 1.5 giây, trở nên miễn nhiễm với sát thương và hiệu ứng kĩ năng của đối thủ. Sau khi hết thời gian thủ thế, cô tung phản đòn, gây sát thương phép lên một mục tiêu cạnh bên và làm choáng chúng.

Sát thương: 200 / 300 / 450

Thời gian choáng: 1.5 / 1.5 / 3

Trang bị phù hợp

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền chuộc tội

Nỏ Sét

Nỏ Sét

Tướng cùng loại

Tộc Siêu Công Nghệ ĐTCL mùa 3

(3) 300 Máu và 35 Sát thương đòn đánh
(6) 550 Máu và 70 Sát thương đòn đánh

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Fiora

Fiora

Leona

Leona

Lucian

Lucian

Vi

Vi

Irelia

Irelia

Ekko

Ekko

Tướng Siêu Công Nghệ sẽ nhận thêm Máu và Sát thương Đòn đánh khi trang bị ít nhất 1 món

(3) 300 Máu và 35 Sát thương đòn đánh

(6) 550 Máu và 70 Sát thương đòn đánh

Hệ Kiếm Khách ĐTCL mùa 3

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt
(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt
(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Fiora

Fiora

Xayah

Xayah

Yasuo

Yasuo

Master Yi

Master Yi

Irelia

Irelia

Riven

Riven

Đòn đánh của Kiếm Khách có tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh nữa lên mục tiêu của họ.
Những đòn đánh này gây sát thương như đòn đánh Cơ bản và kích hoạt hiệu ứng đòn đánh

(3) 30% Tỉ lệ kích hoạt

(6) 65% Tỉ lệ kích hoạt

(9) 100% Tỉ lệ kích hoạt