Tag: diana dtcl

Build Diana ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Diana

Lên đồ Build Diana ĐTCL mùa 5 gồm Tim Băng + Quỷ Thư, Diana có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Đồ Long, Ma Sứ, Sát Thủ…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: Ma sứ

Hệ: Sát thủ

75 / 99 / 178

40

0.7

25%

70/140

100%

40

1

130%

750 / 1170 / 2106

Trăng Mờ

Diana hiệu triệu ánh trăng, hút tất cả kẻ địch xung quanh về phía mình, gây sát thương phép và làm choáng chúng.

Sát thương: 300 / 450 / 2000

Thời gian choáng: 2 / 2.5 / 4

Trang bị phù hợp

Tim Băng

Tim Băng

Hắc Tim Băng

Hắc Tim Băng

Quỷ Thư Morello

Quỷ Thư Morello

Tướng cùng loại

Tộc: Ma sứ

Vladimir

Vladimir

Sejuani

Sejuani

Leesin

Leesin

Yasuo

Yasuo

Aphelios

Aphelios

Diana

Diana

Ma sứ nhận một lá chắn trong 8 giây, tương đương với một phần Máu tối đa của họ lần đầu tiên họ tụt xuống dưới 50%, Khi kích hoạt hiệu ứng này, tướng Ma Sứ đó sẽ nhận thêm sát thương.

(2) 30% lá chắn, 20% sát thương

(4) 60% lá chắn, 30% sát thương

(6) 90% lá chắn, 40% sát thương

(8) 200% lá chắn, 70% sát thương

Hệ: Sát thủ

Khazix

Khazix

Pyke

Pyke

Nocturne

Nocturne

Diana

Diana

Viego

Viego

Nội tại: Khi giao tranh bắt đầu, Sát thủ nhảy ra hàng sau kẻ địch.
Kỹ năng của Sát Thủ có thể chí mạng, và họ nhận được thêm Tỉ lệ Chí mạng và Sát thương chí mạng.

(2) +20% tỉ lệ chí mạng và +30% sát thương chí mạng

(4) +40% tỉ lệ chí mạng và +50% sát thương chí mạng

(6) +75 tỉ lệ chí mạng và +70% sát thương chí mạng

Build Diana ĐTCL mùa 4 – Lên đồ ghép đội hình Diana

Cập nhật lên đồ Build Diana ĐTCL mùa 4 phù hợp với trang bị chống chịu và hồi phục như Kiếm súng, Quyền năng khổng lồ, Găng bảo thạch

Mua: 1

Bán: 1/3/6

Tộc: lol-chess-linhhon

Hệ: Sát thủ

50 / 90 / 162

30

0.7

25%

0/70

100%

20

180

150%

550 / 990 / 1782

Thác Bạc

Diana che chắn bản thân khỏi sát thương trong 4 giây và triệu hồi quả cầu xung quanh mình. Những quả cầu sẽ phát nổ gây sát thương phép khi chạm vào một kẻ địch, tái tạo lại lá chắn khi quả cầu cuối cùng phát nổ.

Sát thương: 80 / 85 / 90

Quả cầu hỏa ngục: 4 / 5 / 7

Lá chắn: 200 / 300 / 450

Trang bị phù hợp

kiem sung hextech

Kiếm súng hextech

Quyền năng khổng lồ

Quyền năng khổng lồ

Găng bảo thạch

Găng bảo thạch

Tướng cùng loại

Tộc: lol-chess-linhhon

Hệ: Sát thủ

Khazix

Khazix

Pyke

Pyke

Nocturne

Nocturne

Diana

Diana

Viego

Viego

Nội tại: Khi giao tranh bắt đầu, Sát thủ nhảy ra hàng sau kẻ địch.
Kỹ năng của Sát Thủ có thể chí mạng, và họ nhận được thêm Tỉ lệ Chí mạng và Sát thương chí mạng.

(2) +20% tỉ lệ chí mạng và +30% sát thương chí mạng

(4) +40% tỉ lệ chí mạng và +50% sát thương chí mạng

(6) +75 tỉ lệ chí mạng và +70% sát thương chí mạng

Lên đồ Diana – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Lên đồ Diana đtcl dùng để deft lúc đầu, cuối game sẽ chuyển đồ cho damage chính, trang bị cho Diana thường là Quỷ thư, Găng bảo thạch, Shojin.

Mua: 1

Bán: 1 / 3 / 5

Tộc:

Hệ:

50 / 90 / 162

20

0.7

25%

0/100

100%

20

180

150%

550 / 990 / 1782

Thác bạc

Diana tạo ra những quả cầu lửa quay quanh mình, phát nổ khi va vào một kẻ địch, gây sát thương phép. Ngoài ra, Diana tạo khiên cho bản thân trong 3 giây, hấp thụ sát thương.

Quả cầu hỏa ngục: 3 / 4 / 5

Sát thương: 80 / 100 / 120

Lá chắn: 150 / 250 / 350

Trang bị phù hợp

Quỷ thư Morello

Quỷ thư Morello

Găng bảo thạch

Găng bảo thạch

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Tướng cùng loại