Tag: brand lửa

Lên đồ Brand – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Lên đồ Brand dtcl bao gồm Quỷ Thư Morello, Quyền Trượng Thiên Thần, trang bị còn lại có thể Mũ Phù Thủy, Vuốt Rồng, Đại Bác hoặc Ngọn giáo Shojin.

Mua: 4

Bán: 4 / 6 / 8

Tộc:

Hệ:

55 / 99 / 178

25

0.7

25%

0/80

100%

20

660

150%

700 / 1260 / 2268

Bão Lửa

Brand ném cầu lửa vào một kẻ địch. Quả cầu lửa nảy sang kẻ địch gần đó, gây sát thương phép mỗi lần trúng.

Sát thương: 225 / 300 / 600

Số lần nảy: 5 / 7 / 20

Trang bị phù hợp

Quỷ thư Morello

Quỷ thư Morello

Quyền trượng thiên sứ

dai bac lien thanh

Đại bác liên thanh

Tướng cùng loại

Nguyên tố Lửa – Đấu Trường Chân Lý mùa 2

(3) 70% sát thương, đốt mặt đất 1 ô
(6) 140% sát thương, đốt mặt đất 3 ô
(9) 210% sát thương, đốt mặt đất 5 ô

Tướng lol-chess-mystic

Annie

Annie

Amumu

Amumu

Brand

Brand

Diana

Diana

Kindred

Kindred

Varus

Varus

Zyra

Zyra

Qiyana

Qiyana

Lux

Lux

 

Đòn chí mạng và sát thương kỹ năng của tướng Lửa thiêu đốt mặt đất dưới chân mục tiêu trong 4 giây, gây sát thương bằng:

(3) 70% sát thương, đốt mặt đất 1 ô

(6) 150% sát thương, đốt mặt đất 3 ô

(9) 250% sát thương, đốt mặt đất 5 ô