Tag: blitzcrank dtcl

Build Blitzcrank ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Blitz

Lên đồ Blitz ĐTCL mùa 3 theo hướng chống chịu với những trang bị như Dây Chuyền Iron Solari, Gậy Lốc, Nỏ Sét, Giáp Gai…

Mua: 2

Bán: 2/4/6

Tộc:

Hệ:

55 / 99 / 178

60

0.5

25%

125/125

100%

35

180

150%

650 / 1170 / 2106

Bàn Tay Hỏa Tiễn

Blitzcrank kéo kẻ địch xa nhất về phía mình, gây sát thương phép và làm choáng chúng.
Đòn đánh tiếp theo sau khi kéo sẽ hất tung mục tiêu trong 1 giây.
Đồng minh trong tầm sẽ ưu tiên tấn công mục tiêu của Blitzcrank.

Sát thương: 200 / 350 / 1337

Trang bị phù hợp

Nỏ Sét

Nỏ Sét

Dây chuyền Iron Solari

Dây chuyền Iron Solari

Gậy Lốc

Gậy Lốc

Tướng cùng loại

Thời Không ĐTCL mùa 3

(2) 8 giây
(4) 3 giâu
(6) 1 giây
(8) 0.5 giây

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Shen

Shen

Caitlyn

Caitlyn

Twisted Fated

Twisted Fated

Blitzcrank

Blitzcrank

Ezreal

Ezreal

Riven

Riven

 

Ngộ Không

Ngộ Không

Thresh

Thresh

Tất cả đồng minh được tăng thêm 15% Tốc độ đánh mỗi khoảng thời gian

(2) 8 giây

(4) 3 giây

(6) 1 giây

(8) 0.5 giây