Tag: assasin đtcl

Hệ Sát Thủ – Đấu Trường Chân Lý

(3) +70% Sát thương chí mạng và +10% Tỉ lệ Chí mạng
(6) +210% Sát thương chí mạng và +20% Tỉ lệ Chí mạng

Tướng lol-chess-mystic

Diana

Diana

Leblanc

Leblanc

Nocturne

Nocturne

Qiyana

Qiyana

Khazix

Khazix

Zed

Zed

Nội tại: Khi bắt đầu giao chiến, Sát thủ nhảy vào kẻ địch xa nhất.

Sát thủ được tăng Sát thương và Tỉ lệ Chí Mạng.

(3) +70% Sát thương chí mạng và +10% Tỉ lệ Chí mạng

(6) +210% Sát thương chí mạng và +20% Tỉ lệ Chí mạng