Kết quả VCS mùa xuân 2019: Tuần 2

Kết quả VCS mùa xuân 2019: Tuần 2

Thứ 5 ngày 24-01-2019

MVP

FTV

02

SGD

SGD.Kaiz; SGD.Optimus

PVB

21

GAM

PVB.Meliodas; GAM.Spot; PVB.Zeros

Thứ 6 ngày 25-01-2019

 

CES

0 – 2

EVOS

EVOS.YiJin; EVOS.Slay 

FFQ

2 – 0

CR

 FFQ.Celebrity; FFQ.KingJ

Thứ 7 ngày 26-01-2019

 

GAM

0 – 2

CES

CES.POT; CES.Shaoran 

SGD

2 – 0

FFQ

SGD.Slayder; SGD.Kaiz

Chủ nhật ngày 27-01-2019

 

CR

1 – 2

PVB

CR.Zin; PVB.Meliodas; PVB.Naul

EVOS

2 – 0

FTV

EVOS.YiJin; EVOS.Dia1 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: