Build Soraka ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Soraka

Lên đồ Build Soraka ĐTCL mùa 3 theo hướng tăng năng lượng và chống chịu, trang bị phù hợp như Ngọn Giáo Shojin, Quyền Trượng, Phong Kiếm, Chén Ân Huệ…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc:

Hệ:

45 / 81 / 146

30

0.75

25%

50/120

100%

20

660

150%

700 / 1170 / 2106

Nguyện Ước

Soraka hồi máu cho tất cả đồng minh

Hồi máu: 325 / 500 / 20000

Trang bị phù hợp

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Ngọn giáo Shojin

Tướng cùng loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: