Build Olaf ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Olaf

Lên đồ Build Olaf ĐTCL mùa 5 gồm Huyết Kiếm+ Cuồng Cung + Giáp Lửa, Olaf có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Vệ Binh, Chiến Binh,…

Mua: 1

Bán: 1/3/6

Tộc: Vệ binh

Hệ: Chiến binh

65 / 117 / 211

35

0.7

25%

0/0

100%

35

1

130%

650 / 1170 / 2106

Cuồng Nộ

Nội tại: Olaf nhận thêm % Tốc độ đánh với mỗi % máu đã mất và đòn đánh hồi phục lại cho ông Máu

Tốc độ đánh: 2% / 3% / 4%

Máu hồi phục: 20 / 30 / 70

Trang bị phù hợp

Cuồng Cung Runaan

Cuồng Cung Runaan

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm

Giáp lửa

Giáp lửa

Tướng cùng loại

Tộc: Vệ binh

Olaf

Olaf

Senna

Senna

Irelia

Irelia

Pyke

Pyke

Rakan

Rakan

galio tft

galio tft

lucian

lucian

Akshan

Akshan

Khi bắt đầu giao tranh, Vệ Binh với nhiều Máu nhất sẽ nhận một Lá Chắn cho thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi nó được áp dụng. Khi lá chắn bị phá hủy hoặc hết hạn, nó sẽ được chuyển cho đồng minh có phần trăm Máu thấp nhất. Lá chắn và Tốc Độ Đánh sẽ tăng lên với các mốc Vệ Binh cao hơn

(3) 200 Lá chắn, +25% Tốc độ đánh, 4 giây

(6) 1000 Lá chắn, +120% Tốc độ đánh, 2 giây

(9) 2000 Lá chắn, +1000% Tốc độ đánh, 1 giây

Hệ: Chiến binh

Udyr

Udyr

Kennen

Kennen

Olaf

Olaf

Irelia

Irelia

Leesin

Leesin

Nidalee

Nidalee

Jax

Jax

Viego

Viego

Chiến binh nhận một lá chắn ở đầu trận chiến và nhận thêm Sức mạnh công kích mỗi giây.

(3) Lá chắn = 20% máu tối đa và +3 Sức mạnh công kích

(6) Lá chắn = 40% máu tối đa và +6 Sức mạnh công kích

(9) Lá chắn = 100% máu tối đa và +15 Sức mạnh công kích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: