Build Nautilus ĐTCL mùa 3 – Lên đồ ghép đội hình Nautilus

Lên đồ build Nautilus ĐTCL mùa 3 thường theo hướng chống chịu, trang bị có thể mua gồm: Giáp gai, Dậy chuyền chuộc tội, Vuốt rồng…

Mua: 2

Bán: 2/5/11

Tộc:

Hệ:

39 / 70 / 126

50

0.65

25%

50/120

100%

35

180

150%

750 / 1350 / 2430

Thủy Lôi Tầm Nhiệt

Nautilus gây chấn động mặt đất bên dưới mục tiêu của hắn, hất văng mục tiêu đó lên không và làm choáng chúng, gây sát thương phép. Đối thủ đứng xung quanh mục tiêu nhận nửa hiệu ứng.

Thời gian choáng: 3 / 3 / 6

Sát thương: 100 / 200 / 500

Trang bị phù hợp

Dây chuyền chuộc tội

Dây chuyền chuộc tội

Giáp gai

Giáp gai

Vuốt rồng

Vuốt rồng

Tướng cùng loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: