Build Galio ĐTCL mùa 5 – Lên đồ ghép đội hình Galio

Lên đồ Build Galio ĐTCL mùa 5 gồm Giáp Lửa + Giáp Máu + Giáp Gai, Galio có trong đội hình của nhiều tộc hệ như Long Tộc, Hiệp Sĩ, Vệ Binh…

Mua: 4

Bán: 4/11/23

Tộc: Long tộc, Vệ ...

Hệ: Hiệp sĩ

70 / 126 / 227

60

0.6

25%

120/180

100%

60

1

130%

1000 / 1800 / 3240

Lá Chắn Durand

Galio vận sức trong 2.5 giây, khiêu khích tất cả kẻ địch xung quanh, đồng thời nhận % giảm sát thương. Khi hoàn toàn vận sức, Galio gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong 3 ô và hồi lại 60% lượng sát thương đã chặn.

Sát thương: 200 / 300 / 1200

Giảm sát thương: 60% / 70% / 90%

Trang bị phù hợp

Giáp lửa

Giáp lửa

Giáp máu Warmog

Giáp máu Warmog

Giáp gai

Giáp gai

Tướng cùng loại

Tộc: Long tộc

Udyr

Udyr

Sett

Sett

Ashe

Ashe

Zyra

Zyra

galio tft

Galio

Heimerdinger

Heimerdinger

Trong xúc xắc điên cuồng, trứng nở ra nhanh nhiều hơn.

(3) Sau mỗi trận chiến, nhận một trứng rồng trên hàng chờ. Trứng rồng càng lớn sẽ càng lâu nở, nhưng phần thưởng cũng càng lớn.

(5) Trứng rồng sẽ trở thành trứng rồng vàng! Trứng vàng nở ra những vật phẩm quý giá hơn.

Tộc: Vệ binh

Olaf

Olaf

Senna

Senna

Irelia

Irelia

Pyke

Pyke

Rakan

Rakan

galio tft

galio tft

lucian

lucian

Akshan

Akshan

Khi bắt đầu giao tranh, Vệ Binh với nhiều Máu nhất sẽ nhận một Lá Chắn cho thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi nó được áp dụng. Khi lá chắn bị phá hủy hoặc hết hạn, nó sẽ được chuyển cho đồng minh có phần trăm Máu thấp nhất. Lá chắn và Tốc Độ Đánh sẽ tăng lên với các mốc Vệ Binh cao hơn

(3) 200 Lá chắn, +25% Tốc độ đánh, 4 giây

(6) 1000 Lá chắn, +120% Tốc độ đánh, 2 giây

(9) 2000 Lá chắn, +1000% Tốc độ đánh, 1 giây

Hệ: Hiệp sĩ

Leona

Leona

Poppy

Poppy

Jax

Jax

Lol - Thresh

Thresh

galio tft

Galio

Garen

Garen

Tất cả đồng minh chặn một lượng sát thương cố định từ mọi nguồn.

(2) 20 sát thương chặn

(4) 40 sát thương chặn

(6) 70 sát thương chặn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: