Long Tộc Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 4

Long Tộc ĐTCL mùa 4 tăng lượng lớn sát thương cũng như cộng dồn càng nhiều cho những đơn vị cùng hệ long tộc về cuối mỗi trận.

Tướng Long tộc

Tristana

Tristana

Brand

Braum

Shyvana

Aurelion Sol

Olaf

Swain

Những đơn vị Long Tộc đầu tiên nhận sát thương trong giao tranh nhận Hồn Rồng. Khi sở hữu hồn rồng, đơn vị này được tăng chỉ số, và mỗi 5 đòn đánh sẽ khạc lửa, gây 40% máu tối đa của kẻ địch thành sát thương phép.
Khi chết, Hồn Rồng sẽ được chuyển cho một đồng minh Long Tộc gần nhất chưa có Hồn Rồng.

(3) 1 Hồn cho 40% Sát Thương Kỹ Năng và Tốc Độ Đánh

(6) 3 Hồn cho 40% Sát Thương Kỹ Năng và Tốc Độ Đánh

(9) 6 Hồn cho 40% Sát Thương Kỹ Năng và Tốc Độ Đánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: