Hệ Thánh Mẫu ĐTCL mùa 3

Hệ Thánh Mẫu ĐTCL mùa 3 đem lại một lựa chọn thú vị bởi khả năng chuyển sát thành thương chuẩn và như chuyển thành sát thương phép cho đồng minh.

Tướng lol-chess-bian: Bí ẩn

Janna

Janna

Đòn đánh của đồng minh Vệ Binh Tinh Tú chuyển thành sát thương chuẩn, Đòn đánh của tất cả những đồng minh khác chuyển thành sát thương phép

(1) Đòn đánh của đồng minh Vệ Binh Tinh Tú chuyển thành sát thương chuẩn, Đòn đánh của tất cả những đồng minh khác chuyển thành sát thương phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: