Teemo

Hệ Quỷ Vương Đấu Trường Chân Lý ĐTCL mùa 5

(1) Quỷ Vương rất thèm khát được đứng một mình với đúng 1 kẻ địch sót lại.
Quỷ Vương chỉ có thể được mua bằng Máu Linh Thú, thay vì vàng. Có thể bán lại với giá vàng, nhưng Máu thì không. Rất hân hạnh được thực hiện giao kèo này.