Lịch thi đấu vòng knock-out Asian Cup 2019

Vòng 16 đội

 

 

Tứ kết

 

 

Bán kết

 

 

Chung kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h:00 – 20/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Lan

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc

2

 

 

23h:00 – 24/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

00h:00 – 21/01

 

 

Iran

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Iran

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h:00 – 28/01

 

 

 

 

18h:00 – 20/01

 

 

 

 

 

 

 Iran

 0

 

 

 

 

Jordan

1(2)

 

 

 

 

 

 

 Nhật Bản

 3

 

 

 

 

Việt Nam

1(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h:00 – 24/01

 

 

 

 

 

 

 

 

18h:00 – 21/01

 

 

Việt Nam

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Bản

 1

 

 

 Nhật Bản

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudi Arabia

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h:00 – 01/02

20h:00 – 22/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhật Bản

 1

Hàn Quốc

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qatar

 3

Bahrain

 1

 

 

20h:00 – 25/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hàn Quốc

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

23h:00 – 22/01

 

 

 Qatar

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Qatar

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iraq

 0

 

 

 

 

 

 

21h:00 – 29/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qatar

4 

 

 

 

 

00h:00 – 22/01

 

 

 

 

 

 

 UAE

0

 

 

 

 

UAE

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrgyzstan

 2

 

 

23h:00 – 25/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UAE

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

21h:00 – 21/01

 

 

 Australia

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia

 0(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzbekistan

 0(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan: